Jaarverslagen

De afgeronde en gedrukte jaarverslagen staan onderaan deze pagina gepubliceerd. In het originele verslag staan de handtekeningen van de accountant, Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht. Het beloningssysteem van de medewerkers van Het Passion vindt plaats op basis van de CAO Sociaal Werk. De medewerkers zijn: begeleiders, medewerker facilitair, tuinder, werkmeester, manager en bestuur. De Raad van Toezichtbestuur krijgen hun onkosten vergoed. Verdere informatie is te vinden in de jaarverslagen.


De stichting heeft de ANBI status. 

Donaties

Zijn mogelijk via onderstaande knop of door zelf geld over te maken naar:

IBAN: NL11 TRIO 078 13 22 618
tnv: Stichting Het Passion

Het Passion is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) waardoor giften in aanmerking komen voor belastingaftrek.

Vrijwilligers

Stichting Het Passion kan niet bestaan zonder vrijwilligers.
De vrijwilliger is de toegevoegde waarde voor de gasten. Onvoorwaardelijk er zijn als mens naast de ander.