Jaarverslagen

De afgeronde en gedrukte jaarverslagen staan onderaan deze pagina gepubliceerd. Als u een gedrukte versie wilt hebben, kunt u die per e-mail aanvragen. In het originele verslag staan ook de handtekeningen van de accountant WITh Accountancy en van onze voorzitter en onze directeur. Het beloningssysteem van de medewerkers van Het Passion vindt plaats op basis van de cao Welzijn. De medewerkers zijn: teamleider facilitair en directeur. De bestuurders krijgen hun onkosten vergoed. Verdere informatie is te vinden in de jaarverslagen.


De stichting heeft de ANBI status. 

Donaties

Zijn mogelijk via onderstaande knop of door zelf geld over te maken naar:

IBAN: NL11 TRIO 078 13 22 618
tnv: Stichting Het Passion

Het Passion is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) waardoor giften in aanmerking komen voor belastingaftrek.

Vrijwilligers

Stichting Het Passion kan niet bestaan zonder vrijwilligers.
De vrijwilliger is de toegevoegde waarde voor de gasten. Onvoorwaardelijk er zijn als mens naast de ander.