Verwijs naar de juiste plek

Time-outvoorziening Het Passion is er voor dak- en thuislozen en de medemens met verslavingsproblemen, zie folder. Het Passion is ISO 9001 gecertificeerd en lid van Valente. Plaatsing bij Het Passion kan t.g.v. korte verblijfstijd en de snelle doorstroom veelal in korte tijd gerealiseerd worden. Op dit moment is de wachttijd één of twee weken.

Informatie & aanmelden

Aanmelden
Time-outvoorziening Het Passion is er voor dak- en thuislozen en de medemens met verslavingsproblemen. Wilt u als verwijzer iemand plaatsen bij Het Passion? Download het aanmeldformulier en stuur het op naar begeleiding@hetpassion.nl. Heeft u vragen over een aanmelding? Bel of mail naar Het Passion 0314-380080. Bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 17.00.

Informatie voor de gasten is te vinden in de informatiemap Informatiemap Het Passion. Voordat iemand bij ons kan komen is het goed te weten hoe een en ander binnen de time-outvoorziening Het Passion verloopt en hoe we met elkaar willen omgaan.  Bel naar Het Passion 0314-380080 of stuur een mail naar begeleiding@hetpassion.nl We zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 17.00

Kijk naar het verhaal van gast Frits of lees het verhaal van de vrijwilliger Magret.

Wil je een beeld krijgen? Bekijk deze video op youtube.

Klachten en privacy

Mochten bewoners of gasten klachten hebben dan is er een klachtenregeling. Hierin staat hoe we omgaan met klachten, wie de vertrouwenspersoon is en de informatie over de klachtencommissie is opgenomen. Het Passion heeft geen klachten gehad in de afgelopen 5 jaar.

In het privacyreglement is beschreven hoe we omgaan met persoonsgegevens, wij behandelen gegevens met zorgvuldigheid en conform AVG.

Financiering time-out

De kostprijs voor Het Passion is in 2024 €150 per dag. De financiering daarvan kan vanuit de WMO, Forensisch, WLZ (onderaannemerschap) en Diaconaal. Als verwijzer maakt u daarover afspraken met de begeleiding. Voor mensen met een forensische titel werkt Het Passion samen met Terwille, in onderaannemerschap. Voor mensen met een WLZ indicatie werken we samen met de verwijzende instantie in onderaannemerschap.

Doelgroep

Time-outvoorziening Het Passion is er onder andere voor dak- en thuislozen en de medemens met verslavingsproblemen. Al dan niet afkomstig vanuit een gevangenis, eventueel in combinatie met een verslavings- en/ of psychiatrische achtergrond, een beperking en of gedragsproblematiek. Ook in andere situaties kunnen we een time-out bieden als dat nodig en passend is. 

Randvoorwaarden

  1. Een postadres, een uitkering en een ziektekostenverzekering hebben of binnenkort verkrijgen;
  2. Gemotiveerd zijn voor een verblijf op Het Passion en het daarbij behorende dagprogramma, leefklimaat en afspraken. Instemming hiermee vindt plaats door ondertekening op de dag van aankomst;
  3. Bereid zijn om tijdens verblijf geen alcohol en/ of drugs te gebruiken. Medicamenteuze ondersteuning in eigen beheer is mogelijk;
  4. Respect hebben voor de christelijke normen en waarden die in de time-outvoorziening worden gehanteerd.

Contra-indicatie

  1. Ernstige verslavingsproblematiek waarbij vervangende medicatie niet afdoende is;
  2. Ernstige psychiatrische stoornis en of acute psychiatrische symptomen waardoor het leven in een groep niet haalbaar is;
  3. Veroordeeld zijn voor het begaan van levensdelicten of zedendelicten.

Wilt u ondanks de contra-indicatie toch in overleg in verband met de specifieke situatie, bel of mail met de begeleiding 0314-380080 / begeleiding@hetpassion.nl.

Voorziening & Meerwaarde

Wat is de Time-outvoorziening?
In deze 24-uursvoorziening bieden we dak- en thuislozen en de medemens met verslavingsproblemen de mogelijkheid om een periode tot rust te komen en zo de hectiek van het leven even achter zich te laten. De periode is gemiddeld 4-6 weken.

In deze periode van rust en ontspanning stimuleren wij hen om verder aan hun traject te werken. De werkwijze is effectief, gemiddeld 70% van de mensen stroomt positief door naar een vervolgtraject.

Kenmerkend voor de Time-outvoorziening is de kleinschalige manier van werken en de persoonlijke aandacht die wij geven. Daarnaast krijgt een gast in de Time-outvoorziening de gelegenheid om andere gasten en vrijwilligers te ontmoeten in de combinatie van formele en informele zorg. Een positieve manier voor hem om in contact te komen met andere mensen en de maatschappij.

Een verblijf op Het Passion kan het volgende opleveren:


Uitrusten, herstellen, aansterken, bezinnen, motiveren, activeren, verleiden tot zorg, doorverwijzen en of terugvalpreventie. Met als effect lichamelijke en geestelijke gesteldheid verbeterd, hoop op herstel toegenomen, geen overlast geleverd, doorverwijzing tot stand gebracht, in zorg gebracht of gast blijft in zorg of kiest voor beter passende zorg.

Vrijwilligers

Stichting Het Passion kan niet bestaan zonder vrijwilligers.
De vrijwilliger is de toegevoegde waarde voor de gasten. Onvoorwaardelijk er zijn als mens naast de ander.

Donaties

Zijn mogelijk via onderstaande knop of door zelf geld over te maken naar:

IBAN: NL11 TRIO 078 13 22 618
tnv: Stichting Het Passion

Het Passion is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) waardoor giften in aanmerking komen voor belastingaftrek.