Verwijs naar de juiste plek

Time-outvoorziening Het Passion is er voor dak- en thuislozen en de medemens met verslavingsproblemen. Het Passion is ISO 9001 gecertificeerd. Plaatsing bij Het Passion kan t.g.v. korte verblijfstijd en de snelle doorstroom veelal in korte tijd gerealiseerd worden, er is een beperkte wachtlijst. Ten gevolge van de Corona maatregelen is dit tijdelijk wel het geval. De wachttijd is beperkt. Bel gerust.


Informatie & aanmelden

Aanmelden
Time-outvoorziening Het Passion is er voor dak- en thuislozen en de medemens met verslavingsproblemen. Wilt u als verwijzer iemand plaatsen bij Het Passion? Download het aanmeldformulier en stuur het op naar begeleiding@hetpassion.nl. Heeft u vragen over een aanmelding? Bel of mail naar Het Passion 0314-380080. Bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 17.00.

Informatie voor de gasten is te vinden in de informatiemap Informatiemap Het Passion. Voordat iemand bij ons kan komen is het goed te weten hoe een en ander binnen de time-outvoorziening Het Passion verloopt en hoe we met elkaar willen omgaan.  Bel naar Het Passion 0314-380080 of stuur een mail naar begeleiding@hetpassion.nl. We zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 17.00

Kijk naar het verhaal van gast Frits of lees het verhaal van de vrijwilliger Magret.

Wil je een beeld krijgen? Bekijk deze video op youtube.

Financiëring

De kostprijs voor Het Passion is € 115 per dag. De financiering daarvan kan vanuit de WMO, Forensisch, WLZ en Diaconaal. Als verwijzer maakt u daarover afspraken met de begeleiding. Voor mensen met een forensische titel werkt Het Passion samen met Terwille, in onderaannemerschap. Voor mensen met een WLZ indicatie werken we samen met Sa-Net. 

Doelgroep

Time-outvoorziening Het Passion is er onder andere voor dak- en thuislozen en de medemens met verslavingsproblemen. Al dan niet afkomstig vanuit een gevangenis, eventueel in combinatie met een verslavings- en/ of psychiatrische achtergrond, een beperking en of gedragsproblematiek. Ook in andere situaties kunnen we een time-out bieden als dat nodig is en passend. 

Randvoorwaarden

  1. Een postadres, een uitkering en een ziektekostenverzekering hebben of binnenkort verkrijgen;
  2. Gemotiveerd zijn voor een verblijf op Het Passion en het daarbij behorende dagprogramma, leefklimaat en afspraken. Instemming hiermee vindt plaats door ondertekening op de dag van aankomst;
  3. Bereid zijn om tijdens verblijf geen alcohol en/ of drugs te gebruiken. Medicamenteuze ondersteuning in eigen beheer is mogelijk;
  4. Respect hebben voor de christelijke normen en waarden die in de time-outvoorziening worden gehanteerd.

Contra-indicatie

  1. Zeer ernstige verslavingsproblematiek waarbij vervangende medicatie niet afdoende is;
  2. Zeer ernstige psychiatrische stoornis en of acute psychiatrische symptomen waardoor het leven in een groep niet haalbaar is;
  3. Veroordeeld zijn voor het begaan van levensdelicten of zedendelicten.

Voorziening & Meerwaarde

Wat is de Time-outvoorziening?
In deze 24-uursvoorziening bieden we dak- en thuislozen en de medemens met verslavingsproblemen de mogelijkheid om een periode tot rust te komen en zo de hectiek van het leven even achter zich te laten. De periode kan variëren van enkele weken tot enkele maanden.

In deze periode van rust en ontspanning stimuleren wij hen om verder aan hun traject te werken. De werkwijze heeft is effectief, gemiddeld 70% van de mensen stroomt positief door naar een vervolgtraject.

Kenmerkend voor de Time-outvoorziening is de kleinschalige manier van werken en de persoonlijke aandacht die wij geven. Daarnaast krijgt een gast in de Time-outvoorziening de gelegenheid om andere gasten en vrijwilligers te ontmoeten in de combinatie van formele en informele zorg. Een positieve manier voor hem om in contact te komen met andere mensen en de maatschappij.

Een verblijf op Het Passion kan het volgende opleveren:

A. Time-out
Doel: uitrusten, herstellen, aansterken, bezinnen.
Effect: lichamelijke en geestelijke gesteldheid verbeterd; hoop op herstel toegenomen; geen overlast geleverd.

B. Time-out als vrijwillig kruispunt
Doel: uitrusten; herstellen; aansterken; bezinnen, motiveren, activeren, verleiden tot zorg, doorverwijzen.
Effect: lichamelijke en geestelijke gesteldheid verbetert; hoop op herstel toegenomen; geen overlast geleverd, doorverwijzing tot stand gebracht en in zorg gebracht.

C. Time-out binnen zorgplan
Doel: uitrusten, motivatie en zelfvertrouwen herstellen, terugvalpreventie
Effect: cliënt blijft in zorg of kiest voor beter passender zorg.

A. Time-out
Doel: uitrusten, herstellen, aansterken, bezinnen.
Effect: lichamelijke en geestelijke gesteldheid verbeterd; hoop op herstel toegenomen; geen overlast geleverd.

B. Time-out als vrijwillig kruispunt
Doel: uitrusten; herstellen; aansterken; bezinnen, motiveren, activeren, verleiden tot zorg, doorverwijzen.
Effect: lichamelijke en geestelijke gesteldheid verbetert; hoop op herstel toegenomen; geen overlast geleverd, doorverwijzing tot stand gebracht en in zorg gebracht.

C. Time-out binnen zorgplan
Doel: uitrusten, motivatie en zelfvertrouwen herstellen, terugvalpreventie
Effect: cliënt blijft in zorg of kiest voor beter passender zorg.

Vrijwilligers

Stichting Het Passion kan niet bestaan zonder vrijwilligers.
De vrijwilliger is de toegevoegde waarde voor de gasten. Onvoorwaardelijk er zijn als mens naast de ander.

Donaties

Zijn mogelijk via onderstaande knop of door zelf geld over te maken naar:

IBAN: NL11 TRIO 078 13 22 618
tnv: Stichting Het Passion

Het Passion is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) waardoor giften in aanmerking komen voor belastingaftrek.