“Jezus’ laten zien in dienstbaarheid komt samen bij Het Passion”

“Eigenlijk ben ik vanaf het begin als vrijwilliger betrokken bij Het Passion. Het is uniek bij Het Passion dat je met zoveel vrijwilligers werkt samen met professionals. Dienstbaarheid hoort een onderdeel te zijn van een christelijke gemeente. Als jij Jezus wilt laten zien, dan doe je dat volgens mij in dienstbaarheid. Bij Het Passion komt dat samen.” Aan het woord is Martje Bijl (69 jaar) en actief als diaken binnen de NGK in Krimpen aan de IJssel. Lees verder door hier te klikken

Donaties

Zijn mogelijk via onderstaande knop of door zelf geld over te maken naar:

IBAN: NL11 TRIO 078 13 22 618
tnv: Stichting Het Passion

Het Passion is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) waardoor giften in aanmerking komen voor belastingaftrek.

Vrijwilligers

Stichting Het Passion kan niet bestaan zonder vrijwilligers.
De vrijwilliger is de toegevoegde waarde voor de gasten. Onvoorwaardelijk er zijn als mens naast de ander.