Personeelsdag THDV

Personeelsdag samen met alle collega’s van alle stichtingen van THDV

Namens stichting Het Passion waren Luuk, Riet, Erika, Jolinke, Rianne, Annelot (onze stagiaire), Jan en Jeannette aanwezig. Het was een prachtige, zonnige septemberdag.

Op De Eemlandhoeve in Bunschoten starten we met een heerlijke lunch.

Na een welkomstwoord van Gert Hutten was er een moment voor stilte en aanbidding. Onder de muzikale leiding van Ronald Koops werden we vanuit de drukte in ons hoofd naar de rust gebracht en daarna hebben we aanbiddingsliederen gezongen.

Gert Disberg van De Betekenisfabriek liet ons in groepjes nadenken over verschillende thema’s die betrekking hebben op de missie van THDV: Zie Jezus, leef vrij. Op een creatieve manier werden we daarmee aan het werk gezet. We moesten aangeven waar THDV nu staat en wat de gewenste situatie zou kunnen zijn. Eén voorbeeld: leg in volgorde met welk merk THDV het meest te vergelijken is: Toyota, Tesla of Harley Davidson. Dat soort opdrachten leverden pittige discussies op. Leuk om te doen met mensen van verschillende stichtingen die je nog niet kent. De bedoeling was om met de door ons geleverde input verder te werken aan de invulling van de missie.

Na een korte pauze werden we verdeeld in twee groepen, waarvan de ene groep sportief aan de slag ging met Expeditie Robinson en de andere groep creatief aan het werk werd gezet.

Kunstenaar Bob Venus (www.bobvenus.nl) had drie ontwerpen gemaakt, die hij met touw op een ondergrond van hout uitgebeeld had. Eén ontwerp had betrekking op mensen met een verslaving, de tweede op mensen in de prostitutie en de derde op kinderen in armoede. Ieder kunstwerk was verdeeld in een aantal vlakken, die individueel door ons ingekleurd moesten worden. Daarna werden de vlakken samengevoegd tot één geheel. Het resultaat is te zien op de foto’s.

Expeditie Robinson bestond uit het bouwen van een zo hoog mogelijke toren van bamboestokken. Daarna werden katapulten gebouwd, waarmee een bal weggeschoten moest worden. Dat bleek een hele uitdaging te zijn. Daarna volgden touwtrekken, het gezamenlijk vasthouden en loslaten van een balk, vuur maken en een balansoefening.

Iedereen was in een ontspannen sfeer met veel plezier bezig. Het weer werkte daarbij goed mee.

De dag werd afgesloten met een barbecue, die prima verzorgd was.  Vooraf kregen we uitleg over de werkwijze van De Eemhoeve: een goede samenwerking tussen boer en burger, waarbij op een verantwoorde manier omgegaan wordt met de schepping.

Al met al een geslaagde, gezellige dag, waarop we veel nieuwe collega’s mochten ontmoeten.

Donaties

Zijn mogelijk via onderstaande knop of door zelf geld over te maken naar:

IBAN: NL11 TRIO 078 13 22 618
tnv: Stichting Het Passion

Het Passion is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) waardoor giften in aanmerking komen voor belastingaftrek.

Vrijwilligers

Stichting Het Passion kan niet bestaan zonder vrijwilligers.
De vrijwilliger is de toegevoegde waarde voor de gasten. Onvoorwaardelijk er zijn als mens naast de ander.