Kerst voor iedereen!?

Kerst is ingewikkeld. Welke invulling en of duiding je er ook aan geeft. De gasten vinden kerst ingewikkeld. Ik vind kerst ingewikkeld. Hoe geef je er dan vorm aan, in een nieuwsbrief… dit is de reductie:

Hope is where the door is
When the church is where the war is
Where no one can feel no one else’s pain

Fransiscaner zegenbede

Moge God ons zegenen met onrust
bij gemakkelijke antwoorden,
halve waarheden, en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang vanuit ons hart moge leven.

Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid,
onderdrukking, en uitbuiting van mensen
zodat we werken voor rechtvaardigheid,
vrijheid, en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden
door pijn, verwerping, honger, en oorlog
zodat we onze handen zullen uitstrekken
tot troost.

En moge God ons zegenen met zoveel
dwaasheid dat we geloven
een verschil te maken in de wereld.
Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.

Wees nabij, zie de ander! Elke dag heeft hoop en troost nodig. Voor jezelf en de ander.
Namens het team van Het Passion van vrijwilligers en medewerkers ,

Luuk Krol

Donaties

Zijn mogelijk via onderstaande knop of door zelf geld over te maken naar:

IBAN: NL11 TRIO 078 13 22 618
tnv: Stichting Het Passion

Het Passion is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) waardoor giften in aanmerking komen voor belastingaftrek.

Vrijwilligers

Stichting Het Passion kan niet bestaan zonder vrijwilligers.
De vrijwilliger is de toegevoegde waarde voor de gasten. Onvoorwaardelijk er zijn als mens naast de ander.