Joël Voordewind nieuwe bestuurder THDV

Per 1 juli 2023 is Joël Voordewind de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van stichting Tot Heil des Volks (THDV). Hij volgt Gert Hutten op, die op 1 januari 2023 na 7 jaar afscheid nam van THDV. Voordewind was hiervoor wethouder in de gemeente Alkmaar. Daarvoor was hij 15 jaar Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. 

Als THDV zijn we dankbaar dat na een zorgvuldig en uitgebreid proces een nieuwe bestuurder kon worden gevonden. Muel Kaptein, voorzitter van de Raad van Toezicht: ‘Joël Voordewind kwam in het selectieproces naar voren als iemand die heel goed past bij THDV. Hij zet zich graag in voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Hij wordt daarbij gedreven door het evangelie en om Jezus te laten zien.’

Joël Voordewind kijkt er naar uit om aan de slag te gaan bij THDV. Joël: ‘Na vele jaren in de politiek, zie ik er naar uit om mij, samen met zeer betrokken medewerkers en ruim 400 vrijwilligers, heel praktisch in te zetten voor mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben.’

Daar Het Passion als stichting onderdeel is van de koepel THDV is Joël Voordewind ook bestuurder van Het Passion, samen met Martina van der Veen.

We zijn blij en dankbaar en zien er naar uit om te gaan samen werken! Binnenkort komt hij langs om kennis te maken met gasten, bewoners, vrijwilligers en ons team.

Wilt u wat meer lezen over zijn motivatie, luister dan naar de podcast of lees het interview

Met hartelijke groet,

Luuk Krol

Donaties

Zijn mogelijk via onderstaande knop of door zelf geld over te maken naar:

IBAN: NL11 TRIO 078 13 22 618
tnv: Stichting Het Passion

Het Passion is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) waardoor giften in aanmerking komen voor belastingaftrek.

Vrijwilligers

Stichting Het Passion kan niet bestaan zonder vrijwilligers.
De vrijwilliger is de toegevoegde waarde voor de gasten. Onvoorwaardelijk er zijn als mens naast de ander.