Het Passion sluit zich aan bij THDV

Het Passion is een time-out voorziening die tijdelijke opvang biedt aan dak- en thuislozen en verslaafde medemensen. Gasten komen hier op adem en ze worden geholpen om de draad van het leven weer op te pakken. Het Passion heeft gezocht naar een partner met een gedeelde visie om mee samen te werken en heeft deze gevonden in Tot Heil Des Volks (THDV). Op 1 juli 2022 zal Het Passion zich aansluiten bij THDV. We willen onze krachten en ervaringen bundelen en ons werk onder dak- en thuislozen uitbreiden. De komende jaren willen THDV en Het Passion het concept van de time-outvoorziening verder uitbouwen en zich meer gaan inzetten voor het voorkomen van dakloosheid.

Meer info: bel gerust met

Luuk Krol, directeur Het Passion (06-81910444)

Gert Hutten, CEO THDV (06-27057022)

Donaties

Zijn mogelijk via onderstaande knop of door zelf geld over te maken naar:

IBAN: NL11 TRIO 078 13 22 618
tnv: Stichting Het Passion

Het Passion is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) waardoor giften in aanmerking komen voor belastingaftrek.

Vrijwilligers

Stichting Het Passion kan niet bestaan zonder vrijwilligers.
De vrijwilliger is de toegevoegde waarde voor de gasten. Onvoorwaardelijk er zijn als mens naast de ander.