‘Een schone lei’ voor Chico

Ken je de uitdrukking: ‘met een schone lei beginnen’? Vroeger werden schulden op een leiplankje geschreven. Als iemand deze dan betaald had, was de lei weer schoon. Wie met een schone lei begint, krijgt een nieuwe kans. Mensen uit het netwerk van Het Passion zijn in actie gekomen voor een oud gast: Chico, zodat hij met een schone lei kan beginnen. Wil je weten waarom? Lees hieronder zijn levensverhaal. Help je mee? Elke bijdrage klein of groot, maakt deze schone lei mogelijk. Nota Bene: deze actie staat los van Het Passion, Het Passion steunt het van harte.

www.doneeractie.nl/actie/58769

Donaties

Zijn mogelijk via onderstaande knop of door zelf geld over te maken naar:

IBAN: NL11 TRIO 078 13 22 618
tnv: Stichting Het Passion

Het Passion is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) waardoor giften in aanmerking komen voor belastingaftrek.

Vrijwilligers

Stichting Het Passion kan niet bestaan zonder vrijwilligers.
De vrijwilliger is de toegevoegde waarde voor de gasten. Onvoorwaardelijk er zijn als mens naast de ander.