Beste vaste vrijwilliger,

Wat een fijne middag hebben we met een groot aantal van jullie gehad, afgelopen 20 februari. We zijn met elkaar in gesprek geweest over wat jou en mij bindt aan Het Passion, de gasten en welke rol jou en mijn geloof daarin spelen. Allereerst willen we teruggeven dat we zeer dankbaar zijn met jullie als vrijwilligers. Jullie trouw en betrokkenheid op Het Passion en de gasten is groot en dat inspireert ons als bestuur en beheerders. Van heinde en ver en van dichtbij bent u gekomen, met een opkomstpercentage van meer dan 50%. We hebben genoten van de ontspannen en spontane sfeer en de openheid in de gesprekken.

Bijeenkomsten als deze zijn voor ons van groot belang om met elkaar de juiste route in te slaan om Het Passion de plek te laten zijn waar op diaconale wijze rust en medemenselijkheid ontstaat. Onderstaand in korte zinnen datgene wat we van de aanwezigen hebben teruggekregen.

Inspiratie
Op Het Passion willen we onze gaven delen in woord én daad, omdat we voor God, in Jezus allemaal gelijk zijn. Op die manier kan je er zijn voor de ander en iets betekenen voor de ander. Het houdt je midden in de samenleving. Het is mooi om deze “ruige” mannen te ontmoeten en te leren kennen. Het is een geschenk uit de hemel voor hen en voor onszelf. Op deze wijze is barmhartigheid uitdelen en ontvangen verslavend. Vanuit gezamenlijke inspiratie en motivatie blijven vrijwilligers zich verbinden aan de gasten en Het Passion.

Houding
Handen en voeten geven aan het geloof door gewoon te doen. Naast kwetsbare mensen gaan staan en menswaardig met elkaar omgaan. Een luisterend oor, met zo min mogelijk woorden, vanuit de liefde van God voor alle mensen. Met wederzijds respect, zonder oordeel. Ontspannen, vanuit jezelf, hier ben ik, zo ben ik. En dan kieken wat het wordt.

Sfeer
Een huis van God zijn is de basis om diaconaal werk te doen voor de gasten. De vrijwilliger heeft ruimte om over het geloof te spreken en te delen. Ondersteunend daaraan is de pastorale werker, het Bijbellezen en bidden.
Orde, netheid, stiptheid en dag invulling in winter- en zomertijd zijn bepalend voor een goede sfeer. Dit kan alleen als het gehele team van mensen voor deze zelfde sfeer staat en dat het gehele team een gelijke visie op zorg heeft. Hierdoor wordt het voor zowel gasten, als professionals en vrijwilligers veilig en duidelijk .

 

Dank voor aanwezigheid, steun en bemoediging. Zijn er nog zaken die je wilt teruggeven aan ons, mail of bel gerust.
We gaan aan de slag. Vertrouwend op God en met als inzet hoop voor de dakloze medemens.

Met hartelijke groet,

Henk van der Eijk
Bestuursvoorzitter

Luuk Krol
Directeur

Stichting Het Passion
Torenallee 6
6999 DD Hummelo
Tel. 0314 382 462
www.hetpassion.nl
Triodos Bank NL11 TRIO 078.13.22.618

 

 

 

Inloggen

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?